Centrum Kształcenia Zdalnego

Centrum Kształcenia Zdalnego Politechniki Białostockiej jest częścią projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia” który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

W skład CKZ wchodzą: 

  • satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej,
  • pracownie multimedialne do przygotowania materiałów edukacyjnych,
  • pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
  • sali komputerowej dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line,
  • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do realizacji procesu kształcenia.

Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich Wydziałach PB. 

Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do prowadzenia videokonferencji zainstalowane w wybranej Sali wykładowej, szybkie łącze internetowe i bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Zainstalowane urządzenia pozwolą na tworzenie videokonferencji, videoszkoleń z dowolnym ośrodkiem na świecie oraz w obrębie uczelni. Wydziałowe centra videokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.