Aktualności

Deklaracja dostępności Priorytet: Ważny

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zdalnego Politechniki Białostockiej.
Centrum Kształcenia Zdalnego

Politechnika Białostocka

Uczelnianie Centrum Informatyczne

ul, Wiejska 45A

15-351 Białystok

Magdalena Wasilewska
pokój 022B/1
eduportal@ckz.pb.edu.pl