Politechnika Białostocka
Uczelniane Centrum Informatyczne

ul. Wiejska 45A
15-351 Bialystok

Magdalena Wasilewska
pok. 022B/1

eduportal@ckz.pb.edu.pl