Logowanie
Centrum Kształcenia Zdalnego
Centrum Kształcenia Zdalnego Politechniki Białostockiej jest częścią projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia” który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W skład CKZ wchodzą:
  • satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej,
  • pracownie multimedialne do przygotowania materiałów edukacyjnych,
  • pomieszczenia z serwerami do realizacji platformy nauczania zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
  • sali komputerowej dla wykładowców do prowadzenia zajęć w trybie on-line,
  • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do realizacji procesu kształcenia.
Integralną częścią wyposażenia CKZ będą satelickie centra dydaktyczne zlokalizowane na wszystkich Wydziałach PB.

Wyposażenie każdego z ośrodków wydziałowych będzie zawierało pełne zestawy do prowadzenia videokonferencji zainstalowane w wybranej Sali wykładowej, szybkie łącze internetowe i bezpośrednie połączenie z serwerami w Centrum Kształcenia Zdalnego. Zainstalowane urządzenia pozwolą na tworzenie videokonferencji, videoszkoleń z dowolnym ośrodkiem na świecie oraz w obrębie uczelni. Wydziałowe centra videokonferencyjne będą uzupełniały ofertę edukacyjną dotyczącą kształcenia na odległość realizowaną przez Centrum Kształcenia Zdalnego.Centrum Kształcenia Zdalnego

Politechnika Białostocka
ul. Zwierzyniecka 16 (budynek CNK)
15-333 Białystok

mgr Marek Stankiewicz
marek.stankiewicz@pb.edu.pl
Pokój P1/12
(85) 746 7034
Stronę wyświetlono 1477 razy
1.0.609231861 2016-09-05 17:42:06