Kody instalacyjne Statistica na rok 2019

W Portalu Edukacyjnym zamieszczone zostały nowe kody licencyjne oraz instrukcje instalacji oprogramowania Statistica na rok 2018